Site icon Motyczka

Kim jest rezydent podatkowy

Kim jest rezydent podatkowy

Rezydent podatkowy to pojęcie, o którym zapewne większość osób słyszała, jednak nie do końca jasne może być, kim jest i kiedy taki tytuł się otrzymuje. Kim jest rezydent podatkowy? Jak nim zostać i jakie korzyści się z tym wiążą? Kwestie te zostaną omówione w niniejszym artykule. 

Rezydent podatkowy – kim jest?

 Na samym początku warto szerzej omówić kwestię tego kim jest rezydent podatkowy. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wyjaśnić, czym jest rezydencja podatkowa. Jest to miejsce, w którym podatnik zobowiązuje się do rozliczania swoich podatków. W Polsce rezydentem podatkowym może być więc obywatel np. Niemiec, Włoch, czy Holandii. Często określa się, że rezydentem podatkowym będzie osoba, która posiada swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski ze względów podatkowych. Zgodnie z art. 5a.21. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, by zostać rezydentem podatkowym w Polsce, należy posiadać specjalny certyfikat. 

Rezydent podatkowy – jak nim zostać?

Omawiając szczegółowo kwestię tego, kim jest rezydent podatkowy, warto wspomnieć także o warunkach, jakie należy spełnić, aby nim zostać. Przede wszystkim należy otrzymać wspomniany wcześniej certyfikat. Jego definicja określa, że jest on zaświadczeniem informującym o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Warto wspomnieć, kto jeszcze może zostać rezydentem podatkowym w Polsce. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte zostały informacje odnośnie tego, kogo uważa się za osobę fizyczną, a więc:

Zgodnie z polskim prawem, po spełnieniu jednego z tych warunków, osoba może zostać uznana za polskiego rezydenta podatkowego. Warto doprecyzować również, co oznacza w tym przypadku pojęcie ośrodek interesów życiowych. Za centrum interesów osobistych, uważa się między innymi posiadanie rodziny w Polsce, działalność związaną z aktywnością społeczną, czy kulturalną, lub polityczną. Mogą to być również interesy o charakterze gospodarczym. Tutaj będzie to m.in. działalność gospodarcza, czy miejsce zatrudnienia, lub posiadanie kredytu i majątku. Zgodnie z tymi pojęciami, rezydentem podatkowym w Polsce może być więc obywatel Francji, który do Polski przeniósł swoją firmę, albo otworzył w Polsce siedzibę swojej działalności. 

Rezydent podatkowy – co się z tym wiąże?

Skoro przedstawiono już, kim jest rezydent podatkowy, warto wspomnieć także, co się z tym wiąże. Podstawę prawną rezydencji podatkowej stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Zgodnie z nią, obowiązkowi rozliczania swoich dochodów w Polsce podlegają wszystkie osoby, które posiadają polską rezydencję podatkową. W praktyce więc chodzi o to, że każdy rezydent podatkowy będzie zobowiązany do rozliczania swoich dochodów w Polsce. Co niezwykle istotne, rezydent podatkowy będzie miał do czynienia z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, co oznacza, że będzie on musiał rozliczać wszystkie swoje dochody, bez wyjątku, właśnie w Polsce. Obowiązek ten tyczy się również sytuacji, w której rezydent zdobył dochód w innych krajach niż Polska. Kiedy rezydent podatkowy posiada stałe miejsce zamieszkania w więcej niż jednym kraju, o miejscu, w którym powinien się on rozliczać, decydować będzie miejsce, w którym posiada on ściślejsze powiązania osobiste, oraz gospodarcze. 

W artykule omówiono dokładnie, kim jest rezydent podatkowy. Jak wspomniano, jest to osoba, która rozlicza swoje dochody na terytorium Polski, posiada tu swoje miejsce zamieszkania ze względów podatkowych, albo ma w tym kraju centrum interesów osobistych, lub gospodarczych. Aby zostać rezydentem podatkowym, należy posiadać specjalny certyfikat. 

Źródła:

https://pielegnacja25plus.pl
https://urodaexpert.pl

Exit mobile version