Prawo o aktach stanu cywilnego. Ważne informacje

prawo o aktach stanu cywilnego

Prawo reguluje zawarcie małżeństwa. W związek małżeński nie mogą wstąpić na przykład osoby niepełnoletnie. Osoby pełnoletnie mogą zawrzeć związek małżeński w postaci ślubu cywilnego, ślubu kościelnego lub tzw. ślubu konkordatowego, łączący oba akty – cywilny oraz kościelny. W tym ostatnim przypadku mają ułatwienie i nie muszą iść do Urzędu Stanu Cywilnego, a następnie do kościoła. To jest dla nich bardzo ważne. Związek dwóch osób zostaje uregulowany i mogą po sobie dziedziczyć, mają pełne prawa jako mąż i żona.

Jakie dokumenty trzeba mieć?

Do zawarcia ślubu cywilnego konieczne są dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport. Do tego konieczny jest odpis aktu urodzenia i dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Bez opłaty ślub na pewno nie zostanie udzielony – nie jest to duża suma i wynosi 84 złote, ale ślub poza USC kosztuje już 1000 złotych, co jest niebagatelną sumą. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego (np. z powodu ciąży przyszłej panny młodej). Cudzoziemcy muszą dostarczyć dokumenty ze swojego kraju, przełożone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

Jeśli małżonek/małżonka był wcześniej w związku małżeńskim zakończonym np. rozwodem lub śmiercią współmałżonka, powinien dostarczyć odpowiedni dokument z adnotacją mówiącą o przyczynie zakończenia związku małżeńskiego. Jest to absolutna konieczność. Bez takiego dokumentu związek małżeński nie zostanie potwierdzony urzędową zgodą. 

Więcej informacji o tematyce ślubnej znajdziesz na Lovely Wedding!

USC wydaje też inne dokumenty

USC wydaje odpis skrócony aktu stanu cywilnego i za to trzeba zapłacić niewielką kwotę, czyli 22 zł. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego kosztuje 33 złote, a wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa kosztuje 39 zł. Dokument taki, jak zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, kosztuje 38 zł. Zaświadczenie o stanie cywilnym kosztuje również 38 zł. Jak zatem widać wszystkie te dokumenty są dość niedrogie i na kieszeń każdej osoby, nie czynią wyłomu w wydatkach gospodarstwa domowego. 

Przeczytaj również:  Czy medyczna marihuana jest legalna w Polsce?

Jak długo oczekuje się na ślub cywilny? Nie jest to długi czas i wynosi od miesiąca do sześciu miesięcy. Zazwyczaj para czeka około dwóch-trzech miesięcy na zawarcie ślubu. Nie jest to długi czas, ale jeśli zainteresowanie jakimś terminem jest spore to nieraz czas oczekiwania wynosi około pięciu miesięcy. 

Jakie są jeszcze akty stanu cywilnego?

Aktów stanu cywilnego jest niewiele. Są to dokładnie rzecz ujmując trzy takie akty: urodzenia, zawarcia ślubu cywilnego oraz zgonu. Akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu są kluczowe dla całego życia każdego człowieka. Niezgodność z prawdą można poświadczyć jedynie na drodze postępowania sądowego. Wszystko opiera się na konkretnej podstawie prawnej. Jest to prawo o aktach stanu cywilnego z wieloma zmianami. Na nim bazować muszą urzędnicy oraz osoby ubiegające się o takie dokumenty. Jeśli obywatel zgubi jakiś dokument to może złożyć wniosek o jego odpis. Należy to uczynić osobiście w urzędzie stanu cywilnego lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pisemne, a nie ustne. Do zgłoszenia zgonu należy mieć przy sobie dokument osobisty zmarłej osoby oraz kartę zgonu wystawioną przez lekarza. Te dwa dokumenty w zupełności wystarczą do uzyskania aktu zgonu bliskiej osoby i są kluczowe dla uzyskania zasiłku pogrzebowego oraz dni urlopu okolicznościowego na pogrzeb. Co powinno być w akcie zgonu? Podstawowe dane, czyli nazwisko, nazwisko rodowe, imię lub imiona, datę i miejsce urodzenia, stan cywilny, nazwisko rodowe, imię lub imiona współmałżonka. Do tego jeszcze konieczna jest data, godzina, miejsce zgonu, a jeśli nie jest ono znane to miejsce znalezienia zwłok musi być odnotowane w takim dokumencie. Rodzina powinna szybko wystąpić o akt zgonu do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. 

Podsumowanie

Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się narodzinami, ślubami oraz śmiercią. Takie trzy bardzo ważne fakty z życia każdego człowieka są odnotowane w USC. Jest to bardzo ważny aspekt ludzkiego życia i ma on znaczenie dla każdej osoby. Warto o tym wiedzieć i w takim celu udawać się do USC, aby otrzymać wszelkie niezbędne dokumenty lub zawrzeć związek małżeński. 

Przeczytaj również:  Kąpielówki męskie – jak przygotować się na lato
Tomek
Student politologii, pasjonat motoryzacji i polityki. Polityka i motoryzacja nie mają przed nim żadnych tajemnic. W wolnych chwilach lubi dzielić się wiedzą z innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top