Ile zarabia prezydent polski

Ile zarabia prezydent polski

Prezydent to najważniejsza osoba w kraju, a na czas swojej 5-letniej kadencji jego jedynym obowiązkiem jest pełnienie funkcji głowy państwa i wypełnianie wszystkich obowiązków z tym związanych. Ile zarabia prezydent Polski i jakie są jego przywileje?

Niniejszy artykuł jest wynikiem naszej kooperacji z osobowosc.pl

Prezydent – Formalne zarobki

W Polsce urząd prezydenta może być piastowany przez jedną osobę przez maksymalnie dwie kadencje, czyli łącznie 10 lat. W tym czasie wszystkie prawa i obowiązki osoby obejmującej urząd prezydenta są ściśle regulowane prawem. Za swoją pracę prezydent otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie, a wysokość pensji, jaką otrzymuje każdego miesiąca głowa państwa, jest określona w ustawie, podobnie jak wypłaty innych ważnych urzędników państwowych.

Kwestia tego ile zarabia prezydent Polski jest uregulowana zapisami ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która została uchwalona w 1981 roku oraz wszystkich jej późniejszych zmian. Wysokość prezydenckiej wypłaty nie jest więc stała i może być każdego roku całkiem inna – kwota zmienia się podobnie jak każde inne wynagrodzenie. Na wysokość wypłaty wpływa między innymi ustawa budżetowa, która ustala na początku każdego roku określoną kwotę podstawową.

Na wysokość całej prezydenckiej pensji wpływają trzy różne składniki:
– wynagrodzenie zasadnicze, czyli wspomniana kwota bazowa ustalana każdego roku przez rząd pomnożona przez 7,
– dodatek funkcyjny, czyli ta sama kwota bazowa, ale tym razem pomnożona przez 3.
– dodatek za ilość lat na stanowisku – określany procentowo, ale wynoszący nie więcej niż 20% kwoty całego wynagrodzenia podstawowego.

Jeszcze do 2000 roku mnożniki te były nieco wyższe i wynosiły kolejno 9,8% oraz 4,2%.

Dodatkowe przywileje prezydenta w trakcie i po zakończeniu kadencji

Przez cała swoją 5-letnią kadencję prezydent wraz ze swoją rodziną ma zapewnione mieszkanie  – obecnie siedzibą głowy państwa jest Pałac Prezydencji w Warszawie. W tym czasie prezydent ma do dyspozycji także wszystkie pozostałe posiadłości, znajdujące się między innymi nad morzem i w górach. W 1996 roku powstała kolejna ustawa, która tym razem określa uprawnienia przysługujące ustępującej głowie państwa. Według jej zapisów po zakończeniu pełnienia swojej funkcji prezydent może liczyć na kilka dodatkowych przywilejów. Między innymi otrzymuje nadal comiesięczną, przyznaną dożywotnio wypłatę nazywaną uposażeniem, która obecnie wynosi 75% kwoty wcześniejszego wynagrodzenia zasadniczego z dodatkiem funkcyjnym. Comiesięczne uposażenie głowy państwa, nazywane bardzo często emeryturą prezydencką, jest opodatkowane i traktowane podobne jak wypłata z umowy o pracę, a wypłacane jest nadal z budżetu państwa.

Przeczytaj również:  Rekonstrukcja wypadków drogowych – kluczowy etap postępowania

W przypadku ustąpienia z urzędu prezydentowi zostaje również przyznana odpowiednia odprawa, w wysokości ok. trzykrotności dotychczasowej pensji (prezydencka odprawa jest przyznawana w przypadku ustąpienia z urzędu, nie w momencie zakończenia kadencji). Każdy ustępujący prezydent ma także zagwarantowaną dożywotnią ochronę na terenie kraju, którą zapewniają mu funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa,  a także opiekę zdrowotną. Dodatkowo każdy były prezydent otrzymuje z budżetu państwa pełne dofinansowanie na utworzenie i prowadzenia swojego biura.

Pierwsza Dama – Ile formalnie zarabia

Pierwsza dama, czyli żona urzędującego prezydenta, przez całą jego kadencję nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, mimo częstego towarzyszenia mu wielu spotkaniach dyplomatycznych i imprezach okolicznościowych. Nie może też w tym czasie pracować zawodowo, przez co jeszcze do niedawna była pozbawiona składek emerytalnych przez cały okres kadencji swojego męża. Status pierwszej damy często był porównywany to statusu osoby bezrobotnej. Zmieniło się to pod koniec 2021 roku dzięki ustawie, która przyznaje pierwszej damie prawo do ubezpieczenia społecznego, umożliwiając dzięki temu kontynuowanie składek emerytalnych nawet przez 10 lat bez pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top