Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Przyjęło się, że coroczne rozliczanie z fiskusem jest obowiązkiem nałożonym na każdego obywatela naszego kraju, który pozostaje czynny zawodowo. Niemniej jednak, czy w rzeczywistości dokładnie tak to wygląda? Tak więc, kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?- czym on jest i jak zależy od przychodów firmy?

Przedsiębiorcy trudnią się wieloma rzeczami, w momencie kiedy decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zastanawiają się na przykład, czy zakup komputera na firmę to dobry pomysł. Często się mówi, że firma bez odpowiednich usług księgowych, może mieć problem z odpowiednim funkcjonowanie. Warto więc szczególną uwagę zwrócić- przy omawianiu obowiązku podatkowego- na tych przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej, trudnią się głównie sprzedażą towarów lub wykonują jakiekolwiek usługi na rzecz swoich kontrahentów. Wówczas kiedy w takim przypadku powstaje obowiązek podatkowy i jak on jest uzależniony od osiągniętych przed przedsiębiorstwo przychodów zarówno w PIT oraz w VAT? Warto w pierwszej kolejności odwołać się do artykułu 14, ustępu 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią za przychód z działalności uważa się kwoty niezależne, co oznacza, że zalicza się do nich również te, które w rzeczywistości nie zostały otrzymane. Oczywiście wyjątkiem jest wyłączenie wartości towarów które uległy zwrotowi, a także udzielonych bonifikat i skont. Wówczas przychodem u przedsiębiorcy, który dokonuje sprzedaży, która z kolei opodatkowana jest podatkiem VAT jest otrzymana zapłata, która jednak pomniejszona jest o podatek należny. W związku z tym można powiedzieć, że za moment powstania obowiązku podatkowego PIT uznaje się:

  • datę wydania danej rzeczy
  • zbycie prawa majątkowego
  • częściowe wykonanie usługi jednak nie później niż dzień w którym została wystawiona faktura lub zostały uregulowane wszelkie należności.
Przeczytaj również:  Wypożyczalnia sprzętu budowlanego w Krakowie - na co warto zwrócić uwagę?

Powyżej wymienione zdarzenia są decydującym czynnikiem, które determinują datę w której to działalność gospodarcza uzyskała przychów, które są zależne od tego który z czynników wystąpi jako pierwszy tzn. czy pierwsze nastąpi wydanie towaru, a faktura została wystawiona później bądź później została uregulowana zapłata należności. Przychód nastąpić zgodnie z datą wydania towaru lub wykonania usługi na rzecz kontrahenta, która z kolei musi zostać potwierdzona stosownym dokumentem w formie dokumentu magazynowego lub w formie protokołu odbioru. Jeśli jednak to sprzedawca w pierwszej kolejności zdecyduje się na wystawienie faktury, a nabywca ureguluje należności za usługę lub towar oraz towar zostanie wydany, wówczas przychód następuje w dniu w którym została wystawiona faktura lub została dokonana zapłata należności.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Odwołując się tym razem do artykułu 19, ustęp 5 ustawy o podatku VAT można również dowiedzieć się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do VAT. Wówczas można mówić o tym że:

  • obowiązek podatkowy VAT powstaje w chwilą, w której przedsiębiorca otrzymał całość lub część zapłaty z tytułu sprzedanych towarów, wykonanej usługi lub dokonywanej dostawy w trybie egzekucji towarów.
  • obowiązek podatkowy VAT powstaje również w chwili, w której przedsiębiorca wystawił fakturę, jednak trwa on nie później, aż z momentem upływu terminu jej wystawienia. Niemniej jednak jeśli dany przedsiębiorca otrzymał całość lub chociażby cześć zapłaty za dany towar lub wykonaną usługę, wówczas obowiązek podatkowy wystąpi zgodnie z chwilą otrzymania danej należności.
  • obowiązek podatkowy jest uzależniony od momentu wystawienia faktury, jednak nie może on nastąpić później niż moment upływu terminu płatności, który wystawiony jest na fakturze. Zasada ta dotyczy głównie świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług najmu i dzierżawy, ochrony osób, stacji obsługi prawnej oraz dystrybucji energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top