Odprawa pośmiertna a podatek

odprawa pośmiertna a podatek

Zdarza się, że podczas wykonywania swoich obowiązków, czy podczas urlopu wypoczynkowego pracownik umrze. Co w takiej sytuacji ma zrobić pracodawca? Jakie procedury wszcząć, a na koniec czy rodzinie należy się odprawa pośmiertna? Otóż tak wg Kodeksu Pracy rodzinie zmarłego pracownika, należy się odprawa pośmiertna, którą normuje artykuł 93 ww. Kodeksu. W tym artykule możemy dowiedzieć się komu i na jakich zasadach należy się odprawa pośmiertna. Tak więc artykuł 94 Kodeksu Pracy powinien zainteresować każdego, kto pracuje jak i jego bliskich, ponieważ możemy dowiedzieć się z niego, na jakich zasadach wypłacana jest odprawa pośmiertna.

Odprawa pośmiertna według prawa

Odprawa pośmiertna to nic innego jak świadczenie, które wypłacane jest najbliższej rodzinie po śmierci pracownika. Wg art. 63 Kodeksu Pracy wszystkie prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika w równych częściach na członków rodziny. W tym na małżonkę oraz wszystkie inne osoby, które spełniają warunki wymagane do otrzymywania renty rodzinnej. Wszystko w myśl przepisów o emerytach i rencistach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli nie ma takich osób, to prawa te wchodzą w część spadku.

Odprawa pośmiertna może zostać wypłacona rodzinie zmarłego jeśli do śmierci doszło podczas:

  • Trwania stosunku pracy tj. pracownik w ostatnich chwilach swojego życia przebywał na miejscu pracy lub urlopie wypoczynkowym, Jeśli pobierał on zasiłek z powodu niezdolności do pracy, ponieważ przeszkadzała mu w tym choroba. 

Wypłata odprawy musi zostać wykonana, nieważne jak i gdzie zmarł pracownik danego zakładu. Na całość odprawy pośmiertnej nie ma także wpływu zasiłek pogrzebowy, z którego opłacany jest pogrzeb, pomnik oraz msza żałobna, jak i prywatne ubezpieczenie zmarłego pracownika.

Przeczytaj również:  Podatek od darowizny - ile wynosi?

Komu należy się odprawa pośmiertna?

Na pierwszym miejscu zawsze jest współmałżonek zmarłego oraz osoby, które spełniają wszystkie warunki do otrzymywania renty rodzinnej. Dodatkowo mogą być to wspólne dzieci, dzieci współmałżonka, dzieci, które są na wychowaniu i utrzymaniu do 18 roku życia, ich rodzeństwo czy inne dzieci. Nie obowiązuje to dzieci, które mieszkają w ramach rodziny zastępczej.

Jakie obowiązki ma pracodawca podczas śmierci pracownika?

Śmierć pracownika może tyczyć się tak naprawdę każdego pracodawcy czy to wcześniej, czy później. Najważniejszym jego obowiązkiem jest rozliczenie wszelkich należności, które przysługiwały zmarłemu pracownikowi do dnia jego śmierci. A więc mowa jest tu o wynagrodzeniu za cały przepracowany okres dodatkowo wynagrodzenie za nadgodziny (jeśli takowe były), wszelkiego rodzaju premię i dodatki do wynagrodzenia oraz ekwiwalent za cały niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać, że tych składek nie odprowadza ZUS, ale obowiązkowe jest odliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia odprawy pośmiertnej uprawnionym do tego członkom rodziny, po otrzymaniu wszystkich oświadczeń.

Wysokość odprawy pośmiertnej 

Całkowita wysokość odprawy pośmiertnej tak naprawdę zależy od tego, ile dany pracownik ma przepracowanych lat w danej firmie. Mowa tu o ostatniej firmie, w której pracował zmarły. Dodatkowo o wysokości odprawy mówi również Kodeks Pracy. I tak o, to jeśli pracownik przepracował mniej niż 10 lat, jego rodzinie należy się odprawa w wysokości jedno miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli pracownik przepracował ponad dziesięć lat, wysokość odprawy wynosi trzymiesięczne wynagrodzenie. Natomiast jeśli zmarły przepracował ponad 15 lat, odprawa wynosi półroczne wynagrodzenie. Całość odprawy wylicza się według zasad, które obowiązują podczas obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać o tym, że jeżeli zmarły posiadał tylko jedną osobę uprawnioną do odprawy, dostaje ona tylko połowę wysokości odprawy pośmiertnej.

Przeczytaj również:  Czy można kupić gotową spółkę LTD w UK?

Czy odprawę pośmiertną obowiązuje podatek?

Jak możemy wyczytać w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odprawa pośmiertna zwolniona jest podatku dochodowego. Tak więc nie obowiązuje od tego żaden podatek.

Tomek
Student politologii, pasjonat motoryzacji i polityki. Polityka i motoryzacja nie mają przed nim żadnych tajemnic. W wolnych chwilach lubi dzielić się wiedzą z innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top