Opieka zdrowotna nad uczniami ustawa- jakie są jej podstawowe wytyczne?

Opieka zdrowotna nad uczniami ustawa- jakie są jej podstawowe wytyczne?

Szkoły i przedszkola, czyli placówki w których przebywają dzieci, muszą zapewnić im odpowiednią opiekę zdrowotna, w tym celu nie od dziś można zauważyć, że w tego typu placówkach zawsze opiekę nad uczniami sprawuje higienistka szkolna. Niemniej jednak opieka zdrowotna nad uczniami ustawa- co ona mówi i jakie są obowiązki higienistki?

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

Opieka zdrowotna nad uczniami- ustawa została wydana dokładnie w kwietniu 2019 roku. Miała ona być zbiorem zasad i wskazówek, wedle których placówki publiczne i prywatne, w których uczą się i bawią najmłodsi, będą mogli zapewnić im jak najlepsze warunki, właśnie w zakresie odpowiedniej opieki zdrowotnej. Na samym początku jednak, warto poświęcić chwilę i dokładnie przeanalizować fakt, co taka ustawa w zasadzie określa. Wobec tego w jej zamyśle, sprecyzowane zostały cele oraz pełny zakres opieki zdrowotnej nad uczniami:

 • określone zostały również w sposób konkretny i precyzyjny podmioty, które mają tą opiekę nad uczniami sprawować, czyli higienistki szkolne
 • sprecyzowane zostały w tej ustawie również podmioty, które mają zapewnić odpowiednie warunki organizacyjne do sprawowania tej opieki nad uczniami
 • zostały również dość klarownie sprecyzowane sposoby w jaki taka opieka zdrowotna nad uczniami ma być realizowana.
 • określono również zasady odnoszące się do sposobu integrowania opieki zdrowotnej nad uczniami
 • sprecyzowano sposoby i formy w jakich ma być sprawowana opieka zdrowotna nad uczniami, którzy są niepełnosprawni lub zmagają się z przewlekłymi chorobami.
 • określono również formy w jaki ma być kontrolowana i monitorowana opieka zdrowotna nad uczniami w danej placówce
 • doprecyzowany został również szczegółowy system finansowania zadań z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami
 • zostały w ustawie określone również warunki odnośnie dokumentowania i zdawania raportów i relacji z realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.
Przeczytaj również:  Klasa czystości oleju - kluczowa dla niezawodności układów hydraulicznych

W tym momencie warto jednak zaznaczyć, że ustawa ta nie obowiązuje wszystkich podmiotów funkcjonujących jako placówki edukacyjne. Zostały z niej wyłączone:

 • szkoły dla dorosłych i szkoły policealne
 • szkoły branżowe
 • szkoły II stopnia
 • szkoły artystyczne lub placówki oferujące jedynie kształcenie artystyczne

Co wyznacza ustawa o opiece zdrowotnej uczniów i jaką rolę odgrywa opieka stomatologiczna?

Opieka zdrowotna nad uczniami ustawa która ma być realizowana przede wszystkim w szkole i ma obejmować nie tylko profilaktyczną opiekę zdrowotna, ale także pełną opiekę stomatologiczną oraz pełną promocje zdrowia i zdrowych nawyków. Jak dodaje ekspert z serwisu stomatologicznego Dentinfo.pl ustawa zaznacza, że opieka zdrowotna zarówno w zakresie stomatologicznym, a także i czysto profilaktycznym ma być sprawowana przez uprawniony podmiot jakim jest higienistka szkolna, w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze 19 roku życia. Zaś w przypadku uczniów, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub mają wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mają taką opiekę mieć zapewnioną aż do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej. To samo tyczy się opieki stomatologicznej, która ma przede wszystkim na celu:

 • pełną i kompleksową ochronę zdrowia uczniów i zadbanie o stan ich jamy ustnej
 • pomoc w kształtowaniu się postaw prozdrowotnych u uczniów, a także nauczenie ich brania odpowiedzialności za swoje własne zdrowie
 • przeprowadzanie niezbędnych zabiegów stomatologicznych jak chociażby fluorowanie zębów.

Opieka zdrowotna nad uczniami ustawa to przede wszystkim zbiór kompleksowych zasad i reguł, które w początkowym zamyśle mają realizować konkretne cele. Najważniejszym z nich staje się oczywiście działanie na rzecz ogólnie pojętej poprawy stanu zdrowia, kondycji jamy ustnej, ale także i zapobieganie powstawaniu chorób, z wyraźnym wyszczególnieniem chorób zakaźnych. Co więcej opieka zdrowotna nad uczniami ustawa precyzuje również zasady udzielania pierwszej pomocy, a także usprawnia proces wykrywania problemów zdrowotnych uczniów oraz ma promować zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczną.

Przeczytaj również:  Rekonstrukcja wypadków drogowych – kluczowy etap postępowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top