Parlament Europejski – Bruksela

Parlament Europejski - Bruksela

Parlament Europejski jest jedną z najważniejszych instytucji w całej Unii Europejskiej. To właśnie tam swoje obowiązki wykonują eurodeputowani, a także tam gromadzą się na narady i najważniejsze ustalenia. Jednak co Parlamencie Europejskim w Brukseli warto wiedzieć?

Parlament Europejski w Brukseli- co to za instytucja?

Wiele osób już nie jednokrotnie spotkało się z pojęciem Parlamentu Europejskiego i co najważniejsze, każdy z nas zdaje sobie świetnie sprawę z tego, że ma on swoją główną siedzibę w Brukseli. Niemniej jednak instytucja ta jest niezwykle wysoka rangą, z tego też względu, warto nieco głębiej spojrzeć na jej genezę i wyjaśnić, czym ona dokładnie jest. Okazuje się, że Parlament Europejski w Brukseli jest jedną z najważniejszych instytucji w całej Unii Europejskiej i jest on swoistym odpowiednikiem typowego jednoizbowego parlamentu, którego członkowie są wybierani przez obywateli wszystkich państw, które są państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Każdy z posłów wybierany jest do Parlamentu Europejskiego na pięcioletnią kadencję. Co ciekawe oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Strasburgu, jednak większość prac legislacyjnych ma miejsce właśnie w Brukseli. Co więcej, to właśnie w Brukseli mieszczą się najważniejsze komisje parlamentarne, a także większość biur poselskich oraz władz klubów. Sekretariat zaś oraz biblioteka Parlamentu Europejskiego oraz bardzo duża część zaplecza technicznego, znajduje się natomiast w Luksemburgu.

Parlament Europejski w Brukseli- jakie ma kompetencje?

Parlament Europejski w Brukseli jest instytucją Unii Europejskiej, która z kolei charakteryzuje się określonymi kompetencjami. Tak naprawdę, warto podkreślić, że to właśnie Parlament Europejski jest najważniejszym organem prawodawczym, który ma za zadanie- przy wsparciu i współpracy z Radą Europejską- stanowić akty prawne w toku różnorodnych procedur legislacyjnych. Nie jest więc tajemnicą, że posiada on największą moc prawodawczą, a co najważniejsze Parlament Europejski odgrywa niezwykle istotną rolę w przypadku uchwalania budżetu oraz może udzieli on Komisji Europejskiej absolutorium z jego wykonania. To jednak nie wszystko, gdyż tym co odróżnia Parlament Europejski w Brukseli od typowych, dobrze nam znanych parlamentów krajowych jest sam fakt, że nie posiada on inicjatywy ustawodawczej. Inicjatywę tę posiada Komisja jednak Parlament Europejski może realnie wpływać na podejmowanie przez nią decyzji, a także stosować niewiążące wezwania do działania. Oczywiście Parlament Europejski w Brukseli ma też pełne prawo do kontrolowania innych instytucji oraz posiada- ograniczone do pewnego stopnia- uprawnienia w zakresie kreowania innych organów Unii Europejskiej. Wówczas można mówić o tym, że Parlament Europejski posiada prawo do:

  • zatwierdzenia lub zanegowania Komisji Europejskiej wraz z jej przewodniczącym
  • uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej jeśli zdobędzie on poparcie wymaganej 2/3 większości głosów.
  • do zadawania pytań komisarzom generalnym
  • zwyczajowego zadawania pytań na posiedzeniach Rady Europejskiej
  • odbierania od Komisji Europejskiej sprawozdań, z całokształtu działalności Unii Europejskiej- obowiązek składania sprawozdań do Parlamentu Europejskiego.
  • odbierania sprawozdań od Przewodniczącego Rady Europejskiej z posiedzeń Rady Europejskiej- składanie sprawozdań jest obowiązkiem Przewodniczącego RE.
  • do ustanawiania komisji śledczych, o ile zawnioskuje o to minimum 1/4 wszystkich członków Parlamentu Europejskiego
  • powoływania instytucji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Przeczytaj również:  Jakie zadania ma Parlament Europejski?

Parlament Europejski dysponuje również dość szerokimi uprawnieniami w zakresie dawania opinii. W przypadku niektórych procedur, konsultacja z Parlamentem Europejskim jest czynnością obowiązkową. Co więcej, może on również wydać opinię w innej, wybranej przez siebie sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top