Parlament Europejski – posłowie

Parlament Europejski - posłowie

Instytucja Parlamentu Europejskiego jest jedną z najważniejszych instytucji w całej Europie. Tak naprawdę, Parlament Europejski jest odpowiednikiem parlamentu jednoizbowego, w którym pracuje 705 posłów. Tak więc co warto o tej instytucji i jej pracownikach wiedzieć?

Parlament Europejski- skład i wynagrodzenie posłów

Nie da się ukryć, że obecna formuła wyborów do Parlamentu Europejskiego przechodziła przez wielokrotne zmiany. Co więcej, najczęściej zdarzały się rozszerzenia w składzie posłów, a także same rozszerzenia Unii Europejskiej o kolejne kraje członkowskie. Doprowadziło to z kolei do znacznego zwiększenia się ilości posłów zasiadających w Parlamencie Europejskim. Tak naprawdę jeszcze w roku 1962, kiedy to Parlament Europejski dopiero zaczynał swoją prawną działalność, zasiadało w nim jedynie 162 posłów. W roku 2007 w Parlamencie Europejskim zasiadała rekordowa liczba posłów, która wynosiła aż 785! Porównując to do roku 2020, nieco się ona zmniejszyła i obecnie w Parlamencie Europejskim obraduje 705 deputowanych. Każdy z deputowanych sprawujący urząd obecnie w Parlamencie Europejskim sprawuje mandat wolny. Posłowie wybierani są na kadencję, która trwa 5 lat. Potocznie w naszym kraju posłów tych określa się mianem „europarlamentarzystów” lub :eurodeputowanych”. Niemniej jednak warto pamiętać, że oficjalnie nazwa deputowanych brzmi: poseł do Parlamentu Europejskiego. Wiele osób zastanawia się jakie wynagrodzenia pobierają więc eurodeputowani, gdyż sprawowana przez nich funkcja jest niezwykle wysoka, a także dość wymagająca. Otóż wynagrodzenie europarlamentarzystów dokładnie reguluje decyzja Euratom z dnia 28 września 2005 roku. Zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami, wynagrodzenie eurodeputowanego ma być równe 38,5% wynagrodzenia, które pobiera sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Mówiąc bardziej konkretnie otrzymują oni pensję w wysokości 7665 euro brutto miesięcznie, co po odliczeniu UE TAX w wysokości 15% daje 6515 euro netto. Nie można jednak zapomnieć, że każdy europarlamentarzysta pobiera również dzienną dietę, w momencie kiedy znajduje się na posiedzeniu Parlamentu lub Komisji Parlamentu Europejskiego lub nawet frakcji partyjnej. Dieta ta wynosi 298 eruo za każdy dzień, a w pracy posła takich dni jest około 16, co miesięcznie daje dodatkowe 4768 euro. Tak więc podstawowa pensja a także dieta pobytowa daje europosłom miesięczne wynagrodzenie rzędu 11 283 euro netto. Jednak to jeszcze nie wszystkie dodatki do pensji na jakie może liczyć eurodeputowany. Wspierana jest także jego działalność w zakresie biur krajowych oraz pobiera on fundusz na wynagrodzenie swoich asystentów. Wówczas kwoty wynoszą odpowiednio 4202 i 17 540 euro na miesiąc. Co ciekawe w 2010 roku posłowie Parlamentu Europejskiego otrzymali podwyżkę do wspomnianego już funduszu  w wysokości 1500 euro. Warto podkreślić, że eurodeputowani otrzymują również odpowiednie środki na pokrycie swojej podróży z kraju pochodzenia do miejsca siedziby Parlamentu Europejskiego. Co ciekawe, na podkreślenie zasługuje fakt, że nawet posłowie, którzy w następnych wyborach nie będą mogli cieszyć się mandatem eurodeputowanego, to w zależności od swojego stażu otrzymają oni odpowiednią odprawę pieniężną, która może wynosić od 6 do 24 miesięcznych pensji.

Przeczytaj również:  Parlament Europejski - Bruksela

Posłowie Parlamentu Europejskiego- wybory

Unia Europejska w gestii państw członkowskich pozostawiła ustalenie ordynacji wyborczej posłów do Parlamentu Europejskiego. Niemniej jednam muszą być oni wybierani w wyborach tajnych i powszechnych, a także w głosowaniu bezpośrednim. Co ciekawe wymagane jest również oparcie systemu wyborczego na pełnej zasadzie proporcjonalności i odpowiednie ukształtowanie okręgów wyborczych. Dopuszczalna jest również klauzula zaporowa, która w naszym kraju wynosi 5%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top