Sejm czy senat – co jest ważniejsze

Sejm czy senat - co jest ważniejsze

Od zarania dziejów władza była dla ludzi bardzo atrakcyjna. Chcemy wiedzieć, kto ma prawdziwą władzę, a kto tylko pełni stanowisko, nie mając przy tym wiele do powiedzenia. Sejm czy senat – co jest ważniejsze?  Tego dowiesz się w tym artykule

Czym jest sejm? 

Sejm składa się z 460 posłów, powoływanych na kadencję trwającą 4 lata. Niektórzy z nich wchodzą w skład większych klubów poselskich, inni natomiast zaliczają się do grupy posłów niezrzeszonych. Najważniejszą funkcję w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej pełni Marszałek Sejmu, którego głównym zadaniem jest dbanie o porządek i praworządność obrad sejmowych. Marszałek zwołuje sejmowe posiedzenia, w ramach których prowadzone są otwarte debaty i głosowania, mające na celu wprowadzanie zamian i korekt do zastanego porządku rzeczy.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej należy do organów ustawodawczych Państwa, co w praktyce znaczy, że zajmuje się stanowieniem powszechnie obowiązującego w danym kraju prawa. Do zadań Sejmu RP należy powoływanie osób na wybrane stanowiska. W zależności od specyfiki sytuacji decyzja o powołaniu musi przebiegać przy aprobacie Senatu, czy Prezydenta RP. Oprócz funkcji ustawodawczych, sejm w Polsce pełni również funkcje kontrolne oraz kreacyjne. Do kontrolnych funkcji Sejmu RP zalicza się przede wszystkim powoływanie różnego rodzaju komisji śledczych do badania spraw wzbudzających wątpliwości. Funkcja kreacyjna, jak sama nazwa wskazuje polega na kreowaniu wartości dodanej, czyli tworzeniu projektów nowych ustaw. Sejm czy senat – co jest ważniejsze? Czytaj dalej, by się dowiedzieć. 

Czym jest senat? 

Senat, czyli wyższa izba parlamentarna stanowi 100 senatorów, wybranych w jednomandatowych okręgach wyborczych do pełnienia swojej funkcji przez 4 letnią kadencję. Analogicznie do klubów poselskich, senatorzy mają możliwość zrzeszać się w ramach klubów i kół senackich. W czasie pierwszego posiedzenia Senatu RP nowej kadencji, jeden z senatorów zostaje wybrany na pełnienie funkcji Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kieruje on porządkiem w czasie obrad senatorskich. Przewodzi procesowi występowania wniosków kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego.  

Przeczytaj również:  Ile czasu ma sejm na uchwalenie ustawy

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, podobnie jak Sejm RP należy do organów ustawodawczych Państwa. Podstawową rolą Senatu RP jest inicjatywa ustawodawcza, w ramach której, bierze udział w uchwalaniu prawa. Senatorzy zajmują się zatwierdzaniem, bądź odrzucaniem uchwał przyjętych przez Sejm RP. Ponadto Senat RP może dokonywać inicjatyw mających na celu zmianę aktualnego kształtu konstytucji. Senat RP ma decydujący głos w decyzji o powołaniu przez Sejm Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy też Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W Senacie RP podejmowane są decyzje dotyczące akceptacji umów międzynarodowych. 

Sejm czy senat – co jest ważniejsze? 

Kto pełni faktyczną władzę w Polsce? Czyja decyzja jest ostateczna? Te pytania zadaje sobie bardzo wiele osób próbujących zrozumieć rządowe działania. Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej tworzą dwie Izby Parlamentu w Polsce. Obie izby pozostają ze sobą w ścisłej współpracy. Wspólnie działają nad podejmowaniem decyzji i konstruowaniem rozwiązań dotyczących najważniejszych obszarów życia w Państwie. 

Ktoś w tym miejscu mógłby zadać pytanie: Do czego potrzebne są nam dwie niezależne od siebie Izby Parlamentu? Jednoczesne istnienie Senatu i Sejmu RP jest bardzo korzystne, ponieważ sprawia, że ustawy, by zostać wcielone w życie muszą zostać w większości przypadków zaakceptowane przez dwa organy władzy ustawodawczej. Dzięki temu zwiększa się szansa, że podjęte uchwały są wyrazem myśli całego społeczeństwa, a nie tylko wąskiej grupy osób na szczycie. Rola Senatu i Sejmu RP jest tak samo istotna i dokonanie porównania obu instytucji bez rażących uproszczeń jest niemożliwe. Zarówno Sejm, jak i Senat są wyrazem największej władzy w Rzeczypospolitej Polskiej, mając wpływ na więcej obszarów życia, niż choćby Prezydent RP. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top