Co to jest schemat podatkowy?

Co to jest schemat podatkowy?

Każdy w naszym kraju posiada również miano podatnika. Oznacza to, że rozliczanie się w fiskusem stanowi jeden z naszych obowiązków. Niemniej jednak, istnieje również coś takiego jak schemat podatkowy. Co warto o nim wiedzieć?

Co to jest schemat podatkowy?

Schemat podatkowy nieodłącznie związany jest z obowiązkiem raportowania. Warto jednak podkreślić, że sam schemat podatkowy jest całkowicie nową instytucją w ramach prawa podatkowego, które obowiązuje w naszym kraju. Można jednak śmiało wskazać, że zgodnie z pierwotnymi założeniami schemat podatkowym miał być mechanizmem, dzięki któremu możliwe miało być całkowite uszczelnienie całego systemu podatkowego oraz zapobieganie planowaniu podatkowemu, które byłoby zbyt agresywne. Tak więc co to jest schemat podatkowy? Otóż główne przepisy odnośnie tej instytucji znajdują się w Ordynacji podatkowej, a dokładniej w artykule 86a-86o. Zgodnie z zawartymi tam zapisami można rozumieć poprzez schemat podatkowy swoiste uzgodnienie, które ma być jedną czynnością lub zespołem czynności, które są w pewien sposób ze sobą powiązane. Niemnie jednak, przynajmniej jedna ze stron w schemacie podatkowym musi być podatnikiem, który posiada- aczkolwiek nie musi- obowiązek podatkowy. Warto również zaznaczyć, że głównym punktem systemu podatkowego jest spełnienie kryterium korzyści głównej. Kryterium korzyści głównej może być spełnione tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na podstawie zarówno zaistniałych okoliczności, a także i faktów, będzie można przyjąć iż podmiot podatkowy działa rozsądnie i kieruje się celami, które jednocześnie są zgodne z prawem. Powinno być to dla podmiotu ważniejsze, niż samo osiągnięcie korzyści podatkowej. Wówczas, gdy cela działania podmiotu ukierunkowany jest na uzyskanie korzyści prawnej, przyjmuje się, że mógłby on postępować w zupełnie inny sposób. Niemniej jednak postępowanie rozsądne zgodnie z kryterium głównej korzyści i tak może doprowadzić podmiot to uzyskania wspomnianej już korzyści oczywiście, będzie one wtedy wynikała z wykonanego przez podmiot uzgodnienia. Definicja i przepisy te mogą wydawać się dość zawiłe i nieoczywiste. Można więc ująć to zagadnienie od prostszej strony, wówczas będzie można wykazać, że przez korzyść podatkową rozumie się następujące czynności:

  • niepowstanie obowiązku podatkowego
  • odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego
  • znaczne obniżenie w kwoty zobowiązania podatkowego
  • wygenerowanie wyższej kwoty zwrotu podatku VAT
  • doprowadzenie do powstania nadpłaty podatku
Przeczytaj również:  Kim jest rezydent podatkowy

Podsumowując w prostych słowach schemat podatkowe to swoiste uzgodnienie, a także opracowany plan który działa w sferze prawa podatkowego. Jego celem jest głównie uzyskanie korzyści majątkowej, związanej ze specyfiką podejmowanych działań, które jednocześnie nie mają gospodarczego uzasadnienia. Warto w tym momencie również zaznaczyć, że obowiązkiem raportowania w naszym kraju objęto każdy rodzaj podatków, zarówno te bezpośrednie jak i pośrednie oraz lokalne.

Co to jest schemat podatkowy i kogo dotyczy raportowanie?

Schemat podatkowy, a także jego raportowanie dotyczy głównie trzech grup podmiotów. Zaliczają się do nich:

  • promotorzy- czyli doradcy podatkowi, adwokaci, pracownicy banku i inne osoby, które doradzają klientom.
  • korzystający- czyli osoby prawne, fizyczne, a także jednostki które nie posiadają osobowości prawnej, jednak udostępniane jest im uzgodnienie. 
  • wspomagający- znów są to osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej i osoby fizyczne. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim: rewidentów, notariuszy, osoby, które trudnią się świadczeniem usług prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowych, dyrektorów finansowych, a także ich pracowników, którzy dbają o staranność wykonywanych czynności. Są to również osoby, które za pośrednictwem innych udzielają wsparcia, pomocy lub porad bez względu na specyfikację działalności.

Źródła:

https://urodamemo.pl
https://fit-uroda.pl
https://urodatopasja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top