Czym jest reasumpcja głosowania w Sejmie RP?

Czym jest reasumpcja głosowania w Sejmie RP?

W obecnej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej głośno zrobiło się o reasumpcji głosowania za sprawą decyzji o ponownym głosowaniu tzw. ustawy „lex TVN”. Możliwość dokonania reasumpcji głosowania została ujęta w art. 189 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Mówi on o możliwości reasumpcji w razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości.

Jak dokonać reasumpcji głosowania?

Podjęcie reasumpcji głosowania jest poprzedzone szeregiem działań parlamentarnych określonych w Regulaminie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Na samym początku tego procesu musi zajść przesłanka uzasadnionych wątpliwości co do wyniku głosowania. Następnie, grupa 30 posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej formułuje wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania i składa go na ręce Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek musi być złożony na posiedzeniu, na którym doszło do głosowania – reasumpcji nie podlegają głosowania imienne. Uzasadnieniem takiego wniosku może być na przykład awaria przyrządów do głosowania lub problemy z połączeniem internetowym podczas posiedzenia zdalnego sejmu. Ważne, aby posłowie szczegółowo ukazali okoliczności, które nie pozwoliły im zagłosować zgodnie z ich wolą. Na sam koniec tego procesu marszałek zarządza ponowne głosowanie.

Kiedy dochodziło do reasumpcji głosowań w Sejmie RP?

Do najgłośniejszego ponownego głosowania doszło 11 sierpnia na zarządzenie Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek, podczas posiedzenia gdzie punktem był projekt ustawy o nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, potocznie zwany „lex TVN”. Wtedy wielu parlamentarzystów wyrażało swoje wątpliwości dotyczące zasadności przeprowadzenia owej reasumpcji. Warto zaznaczyć, że tego dnia doszło do załamania większości parlamentarnej koalicji rządzącej.

Reasumpcje miały miejsce podczas rządów koalicji PO-PSL. Pierwszym tego typu zdarzeniem parlamentarnym była reasumpcja z dnia 29 października 2010 roku. W stenogramie z tego posiedzenia możemy dowiedzieć się, że wtedy reasumpcja dotyczyła poprawek nr: 7, 8, 9, 11 i 12 oraz całości projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Pozwoliło to przyjąć ustawę w całości. W opisanej sytuacji nie podano uzasadnienia, gdyż według ówczesnego marszałka Grzegorza Schetyny sprawa została poruszona na Konwencie Seniorów. 

Przeczytaj również:  Dlaczego seksafery polityków wzbudzają zainteresowanie?

Drugie powtórzenie głosowania miało miejsce podczas kolejnej kadencji rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdy Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej była Ewa Kopacz. 2 marca 2012 roku powodem reasumpcji było źle zadane pytanie przez prowadzącą obrady. Według stenogramu Ewa Kopacz wówczas zapytała: „Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem do wiadomości informacji Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 w roku 2010, zawartej w druku nr 50, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk”. Podczas obrad wywołało to duże zdziwienie i konsternację posłów, ponieważ rzeczowe głosowanie miało dotyczyć odrzucenia informacji rządowej. Na ratunek marszałek przyszedł poseł Rafał Grupiński przypominając, że głosowanie mogło wprowadzić posłów w błąd i zarządał reasumpcji głosowania. Marszałek Kopacz zarządziła przerwę w obradach, a po niej poddała pod głosowanie wniosek grupy posłów o przeprowadzenie reasumpcji. 

Podczas, gdy funkcję marszałka pełnił Radosław Sikorski nie doszło do żadnego ponownego głosowania. Jak wynika z informacji podawanych przez media 9 kwietnia 2015 roku chciano podjąć reasumpcję głosowania z powodu problemów z czynnościami związanymi z głosowaniem. W tej sytuacji nie podjęto inicjatywy zastosowania procedury wynikającej z art. 189 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Czy reasumpcja głosowania ma sens?

Zdecydowanie instytucja reasumpcji głosowania stanowi bardzo ważny element Regulaminu Sejmu. W sytuacjach kiedy pojawia się wątpliwość dotycząca wyników głosowania możliwe jest przeprowadzenie jego ponownie. W historii polskiego parlamentaryzmu nie doszło do krytycznych w skutkach prawnych problemów lub niejasności w głosowaniu, jednakże gdyby do takiego doszło to reasumpcja może je wyeliminować. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top