Jak głosować na wyborach do Unii Europejskiej (UE)

Jak głosować na wyborach do Unii Europejskiej (UE)

Posłów do Parlamentu Europejskiego wybiera się w 13 okręgach na terenie naszego kraju. Jak głosować na wyborach do UE? Jakie są prawa wyborcze? Jakie dane podaje się w rejestrze wyborców? Więcej informacji znajdziesz w tym artykule oraz w Dyrektywie Rady 94/80/WE. Miłej lektury!

Czy znasz swoje prawa do głosowania?

Powszechnie każdy kandydat, który chce wziąć udział w wyborach do UE, prowadzi swoją własną kampanię wyborczą i tym samym próbuje zachęcić głosujących do postawienia właśnie na niego. W przypadku głosowania do UE sprawa wygląda nieco inaczej – to jedyna taka instytucja, w której wyłania się poszczególnych członków w bezpośrednich wyborach zarówno przez własnych obywateli, jak i tych z państw członkowskich. A głosować warto, bo w końcu wybrani Posłowie reprezentują swój kraj. Wszystkie siły polityczne 28 państw Unii Europejskiej decydują o wielu sprawach. Mają różnorodne poglądy i doświadczenia. To właśnie Parlament Europejski wpływa na sprawy ważne przyszłościowo dla obywateli UE.

Nie każdy jednak wie, jak głosować. Jeszcze mniejsza część nie zna swoich praw wyborczych. Jak głosować na wyborach do UE? Wszystko zależy od tego, czy mieszkasz w kraju członkowskim. Jeśli jesteś na terenie swojego własnego kraju, to tylko i wyłącznie możesz głosować na poszczególnych kandydatów startujących w eurowyborach z Twojego kraju. Jak sytuacja wygląda w Polsce? Jeśli jesteś z Polski, to musisz udać się do obwodowej komisji wyborczej. Do rejestru wyborców spisują Cię odpowiedni urzędnicy na podstawie danych dotyczących Twojego miejsca zameldowania. Jeśli jednak zmieniłeś miejsce zamieszkania, to musisz sprawdzić w urzędzie gminy informacje, czy zostałeś dopisany do rejestru wyborców w ostatnim czasie.

Gdzie należy pójść głosować?

Wszystko, co musisz zrobić, to udać się do obwodowej komisji wyborczej Twojego miasta. Wszystkie niezbędne informacje udzieli Ci urząd gminy albo strona Państwowej Komisji Wyborczej. Czy w obecnych czasach można głosować przez Internet? Niestety, nie ma aktualnie takiej możliwości. A jak głosować na wyborach do UE poza miejscem zameldowania?

Przeczytaj również:  Jak zapisać się na wybory

Do wyboru są dwie możliwości. Przyjrzyj się bliżej:

  1. jeśli chcesz zagłosować, to wcześniej musisz pobrać odpowiednie zaświadczenie o prawie do głosowania – następnie złóż wniosek w swoim urzędzie gminy. Wniosek można składać zarówno pisemnie, jak i w formie elektronicznej. Z tak wydanym Ci zaświadczeniem bezproblemowo możesz pójść głosować w obwodzie za granicą lub własnym kraju,
  2. Szybszy sposób to złożenie pisemnego wniosku o dopisanie Ciebie do obecnego już spisu wyborców gminie, w której będziesz obecny w dniu wyborów – złożyć go możesz najpóźniej do pięciu dni przed ostatecznym dniem wyborów.

Jakie informacje podaje się w rejestrze wyborców?

Warto wspomnieć o tym, że czynne prawo wyborcze ma wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat najpóźniej w dniu wyborów.

Jak głosować na wyborach do UE za pomocą wniosku? W dokumencie do rejestru wyborców podaje się następujące dane:

  • swoje nazwisko i imiona (jeśli występuje więcej niż jedno),
  • datę urodzenia,
  • imię ojca,
  • nazwę lub numer paszportu, lub inny numer dokumentu potwierdzającą Twoją tożsamość,
  • własny adres zameldowania na pobyt stały lub ostatniego zameldowania na terenie Polski.

Ponadto do wniosku dołącza się dokumenty, takie jak:

  • pisemną deklarację, w której musisz podać obywatelstwo oraz adres stałego zamieszkania na terenie Polski,
  • kserokopię ważnego na dzień głosowania dokumentu potwierdzającego tożsamość zainteresowanego.

Uwaga! Jeśli jesteś obywatelem Polski jednak innej narodowości, to wszystkie powyższe dokumenty nieuzupełnione polskim języku należy podać wraz z tłumaczeniem na język polski. Przetłumaczenie musi dokonać tylko i wyłącznie tłumacz przysięgły. To samo dotyczy również pozostałych złożonych dokumentów przez obywateli Unii Europejskiej niebędących jednak mieszkańcami Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top