Jak nazywał się pierwszy Prezydent Polski?

Jak nazywał się pierwszy Prezydent Polski?

Czy wiesz, że Polska miała trzech pierwszych prezydentów? Jednym z nich był Wojciech Jaruzelski. Kolejnym był Lech Wałęsa. W tym artykule dowiesz się więcej o tych ludziach. Dowiedz się też, jak miał na imię pierwszy prezydent Polski! To zabawny quiz, który możesz rozwiązać, aby się tego dowiedzieć! Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania będziesz miał dużą wiedzę na temat historii Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który powstał przy współudziale krematorium.org

Wojciech Jaruzelski

Wojciech Jaruzelski urodził się w Kurowie w południowo-wschodniej Polsce. Jego rodzina była skromnymi ziemianami, których przodkowie sięgają 1420 r. Uczęszczał do szkoły jezuickiej pod Warszawą i nabrał głębokiego szacunku dla Kościoła rzymskokatolickiego. Dostrzegał też rolę Kościoła w polskim życiu publicznym. Partia komunistyczna powierzyła mu stanowisko przywódcy partii.

Wielu Polaków uważało Jaruzelskiego za dyktatora. On jednak działał zgodnie z instrukcjami z Kremla i podkreślał, że jest patriotą. Niezależnie od kontrowersji Jaruzelski cieszy się dziś niesłabnącą popularnością. Sondaże wykazały, że ponad połowa Polaków popiera jego decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. W 1989 r. popularność Jaruzelskiego spadła do poziomu 33%, ale latem 1991 r. osiągnęła rekordowy poziom.

Prezydent Polski jest wybierany bezpośrednio przez naród, ale może być wybrany ponownie tylko raz. Aby zostać prezydentem Polski, kandydat musi wygrać w pierwszej turze z wyraźną przewagą głosów. Aby zostać wybranym, kandydat musi mieć co najmniej 35 lat, być obywatelem Polski i zebrać 100 000 ważnych podpisów zarejestrowanych wyborców. W ramach procesu wyborczego Prezydent Polski wybiera Prezesa Rady Ministrów, zazwyczaj spośród liderów partii większościowej.

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa urodził się w Popowie, w Polsce. Był synem ośmioosobowej katolickiej rodziny robotniczo-chłopskiej. Uczył się w miejscowej szkole, a później pracował jako elektryk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku. Zainteresowanie sprawami pracowniczymi sprawiło, że zaczął aktywnie działać na rzecz praw pracowniczych. Po uzyskaniu wykształcenia rolniczego Wałęsa zdobył zawód elektryka i rozpoczął pracę w 1961 roku. W 1967 r. opuścił rodzinę, by szukać pracy w Stoczni Gdańskiej im.

Przeczytaj również:  Czym zajmuje się Prezydent Polski

W 1983 r. dysydent Lech Wałęsa został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla. Stał na czele 10-milionowego ruchu robotniczego „Solidarność”, który przyczynił się do zakończenia reżimu komunistycznego w Europie Wschodniej. Oprócz zdobycia międzynarodowego uznania, Wałęsa przyczynił się do zakończenia rządów komunistycznych w Europie Wschodniej. Dziś kieruje Instytutem Lecha Wałęsy, który promuje idee demokratyczne w Europie Wschodniej i reformy wolnorynkowe na całym świecie. Warto zapoznać się z historią jego życia, aby lepiej zrozumieć jego spuściznę.

Przed wyborem na urząd prezydenta Wałęsa działał w podziemnym ruchu robotniczym. W 1978 r. zorganizował wolne, niekomunistyczne związki zawodowe i pozostawał pod stałą obserwacją państwowej służby bezpieczeństwa. Zdecydowane poparcie Wałęsy dla praw pracowniczych doprowadziło do powstania Solidarności, związku zawodowego, który stał się centralnym ośrodkiem działalności dysydenckiej i ostatecznie zjednoczył siły demokratyczne w kraju. Ta demokratyzacja Polski wywołała rewolucję i pomogła Wałęsie zostać prezydentem.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top