Jakie zadania ma Parlament Europejski?

Jakie zadania ma Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z najważniejszych instytucji wchodzących w skład Unii Europejskiej. Ponad siedmiuset europosłów wchodzących w jej skład decyduje lub ma znaczący udział w podejmowaniu decyzji, w najważniejszych aspektach i obszarach życia, nad którymi nadzór sprawuje Unia Europejska. Ale przede wszystkim, Parlament Europejski stanowi prawo, którego każdy kraj członkowski i jego obywatele zobowiązani są przestrzegać. 

Udział Parlamentu Europejskiego w stanowieniu prawa.

Parlament Europejski można nazwać odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, w której skład wchodzi 705 europosłów. Ich głównym zadaniem jest prawodawco. Parlament jest główną, jednak nie niezależną ani odosobnioną instytucją decydującą o zmianach prawnych. Działa ona w porozumieniu z pozostałymi instytucjami, takimi jak Komisja Europejska czy też Rada Unii Europejskiej. Parlament Europejski jest więc współprawodawcą. Do Parlamentu Europejskiego trafiają ustawy oraz pozostałe akty prawne. Następnie Parlament ma prawo do wprowadzenia niezbędnych poprawek. Dopiero wtedy nowo zgłoszony akt może wejść w życie. 

Akty prawne zgłaszane do Parlamentu Europejskiego, w zależności od obszaru i dziedziny której dotyczą przechodzą przez różne procedury legislacyjne.  W znacznej wytaczana jest „zwykła” procedura ustawodawcza. W tym przypadku zarówno Parlament jak i Rada Unii Europejskiej posiadają równe kompetencje, co oznacza że ich role są równorzędne. Procedury współdecyzji, jak często są nazywane, odnoszą się do obszarów związanych z energią, transportem, środowiskiem i zmianami klimatycznymi, a także ochroną konsumentów, zarządzaniem czy emigracją i rolnictwem. 

Są jednak dziedziny, w stosunku do których Parlament Europejski nie stoi na równi z Radą Unii Europejskiej. Takie procedury nazywane są procedurami „konsultacji” i odnoszą się do obszarów związanych z polityka zagraniczną Unii Europejskiej i państw członkowskich lub bezpieczeństwa. Najczęściej stosowana jest wtedy procedura bazująca na wydaniu opinii, o które Rada Unii Europejskiej zgłasza się do Parlamentu. Parlament po przyjęciu do swoich obrad aktu może go zatwierdzić, odrzucić lub wprowadzić poprawki. Najbardziej istotna różnica pomiędzy procedurą współdecyzji, a procedurą bazującą na konsultacji jest fakt, że Rada Unii w drugim przypadku nie jest zobowiązana do zastosowania się do sugestii i poprawek wprowadzonych przez Parlament Europejski. 

Przeczytaj również:  Parlament europejski - kompetencje

Istnieje wąska grupa obszarów, w których Rada Unii Europejskiej nie może podjąć ostatecznej decyzji bez ówczesnej „zgody” Parlamentu Europejskiego. Procedury „zgody” stosowane są podczas podejmowania decyzji o przyjęciu nowego państwa członkowskiego, powołania Komisji Europejskiej oraz w przypadku handlowych umów międzynarodowych zawieranych pomiędzy Unią Europejską a krajami trzecimi. 

Parlament Europejski nie ma prawa do inicjatywy ustawodawczej ale ma on jednak prawo do wezwania Komisji Europejskiej do złożenia niewiążących wezwań w celu podjęcia inicjatywy. Parlament Europejski po wystąpieniu do Komisji z takim wnioskiem może również wyznaczyć, odgórnie narzucony termin w którym dany akt prawny powinien zostać zgłoszony. W przypadku odmowy przez Komisję Europejską niezbędne jest podanie odpowiedniego uzasadnienia. 

Kontrola nad pozostałymi instytucjami.

Kolejnym z zdań Parlamentu Europejskiego, obok współprawodawctwa jest kreacja i nadzór nad pozostałymi instytucjami Unii Europejskiej. Głównymi zdaniami PE w tym obszarze jest między innymi zatwierdzenie Komisji Europejskiej oraz jej przewodniczącego. Parlament Europejski może również zatwierdzić wotum nieufności wobec obecnej Komisji a na wniosek 1/4 członków ma również prawo do powołania odpowiedniej komisji śledczej . Zarówno Komisja Europejska jak i Rada Unii Europy są zobowiązane do składania Parlamentowi regularnych sprawozdań z obrad i działalności. Parlament Europejski jest również odpowiedzialny za powołanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, nad którym jak nad pozostałymi instytucjami sprawuje nadzór. Podstawowym zadaniem Parlamentu Europejskiego w obrębie sprawowania nadzoru nad pozostałymi instytucjami jest kontrola aby funkcjonowały one w sposób demokratyczny.

Dodatkowo Parlament Europejski odgrywa znaczącą rolę podczas planowania i ustalania budżetu. Ponadto PE jest odpowiedzialny za dzielenie Komisji Europejskiej absolutorium z jego wykonania. 

Źródła:

https://ogrodopolis.pl
https://ogrodyamcon.pl
https://modnapracownia.com.pl
https://modnaiza.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top