Podatek od czynności cywilnoprawnych przy kupnie mieszkania

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy kupnie mieszkania

W przypadku, gdy mieszkanie nabywamy na rynku wtórnym, od jego poprzedniego właściciela, musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że w naszym budżecie musimy uwzględnić dodatkowy koszt, związany z zakupem nieruchomości.

Wysokość podatku PCC

Podstawę opodatkowania w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi rynkowa wartość sprzedawanej nieruchomości. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy, wskazana przez podatnika, odbiega od cen rynkowych, wówczas należy liczyć się z możliwością otrzymania z Urzędu Skarbowego wezwania do jej podwyższenia (lub rzadziej – obniżenia), w oparciu o wstępną wycenę organu podatkowego, w ciągu co najmniej 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Ta oferta Cię zainteresuje: Odbiór techniczny mieszkania Warszawa

Wysokość podatku PCC wynosi 2% wartości rynkowej nabywanej nieruchomości. Płatnikiem podatku jest notariusz, co oznacza, ze pobiera on należny podatek podczas czynności notarialnej (podpisywania umowy formie aktu notarialnego z kupującym) i odprowadza go w imieniu kupującego do Urzędu Skarbowego. W przypadku, gdy nabywane mieszkanie ma wartość niższą od rynkowej (na przykład sprzedawane jest w stanie do remontu) dobrze jest mieć dokumenty potwierdzające stan mieszkania oraz jego wartość na dzień powstania obowiązku podatkowego, na przykład operat szacunkowy mieszkania, przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego.  Z punktu wodzenia kupującego kluczowym momentem jest odbiór mieszkania, podczas którego sprawdzony powinien zostać między innymi jego stan techniczny, czego potwierdzeniem jest przygotowywany w momencie przekazywana lokalu nabywcy protokół odbioru. Taki dokument rownież może okazać się przydatny na potrzeby udokumentowania stanu nabywanego mieszkania.

Jeżeli mieszkanie nabywamy na rynku pierwotnym, od dewelopera, zakup nie będzie wiązał się z kosztami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek VAT wliczony jest już w cenę nieruchomości. W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera również pamiętać należy o wadze odbioru mieszkania, mającego na celu sprawdzenie jego stanu technicznego oraz zgodności zrealizowanych prac z umową, zawartą z deweloperem i z obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

Przeczytaj również:  Jak zostać doradcą podatkowym

Zwolnienie z podatku

Podatek PCC, którym nie są objęte transakcje nieruchomościowe obciążone podatkiem od towarów i usług (VAT), nie będzie należny również w przypadku, gdy:

  • mieszkanie zbywane jest przez spółdzielnię mieszkaniową, a przedmiotem umowy jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • przedmiotem umowy jest wykup mieszkania komunalnego, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  • przedmiotem umowy jest sprzedaż nieruchomości w ramach realizacji prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP;
  • nabywamy mieszkanie z powodu wywłaszczenia wcześniej posiadanego, którego zakup finansowany jest w całości z otrzymanego odszkodowania z tego tytułu (nieruchomość zajęta na cele publiczne). Zwolnienie dotyczy mieszkania nabytego w ciągu 5 lat  od momentu otrzymania odszkodowania;

umowa dotyczy zbycia własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego i zawierana jest w związku z realizacją roszczeń dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości (na podstawie przepisów o ochronie środowiska).

Zobacz także: odbiór lokalu od wykonawców w Gdańsku

Tomek
Student politologii, pasjonat motoryzacji i polityki. Polityka i motoryzacja nie mają przed nim żadnych tajemnic. W wolnych chwilach lubi dzielić się wiedzą z innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top